Kvalitetna samoevaluacija i što sve na nju utječe

Najbolje je situaciju analizirati prije planiranog posla ili nakon obavljenog [...]