Pobačaji u ranoj trudnoći češći su nego što mislite

Prema definiciji, ranim pobačajem smatramo nepostojanje žive (vijabilne) trudnoće u [...]