Optimizam je osobina koju možete lako naučiti!

Kad je riječ o načinu na koji gledamo svijet, [...]