Zašto se trebamo nagrađivati?

Istraživanja su potvrdila da ako nakon određenog ponašanja slijedi nagrada, [...]