Moje moćno tijelo kuća je moje duše koja me pokreće

Ovo je samo tijelo. Ova bedra su samo dio mog [...]