Prljave su, a zaboravljamo ih čistiti i dezinficirati. Saznajte koje su to stvari

Nikada kao sada nismo toliko bili u strahu od zaraze, [...]