Na dan 24. listopada 1945. godine na snagu je stupila Povelja UN-a, temeljni dokument Ujedinjenih naroda. Kad je većina potpisnica ratificirala taj dokument, uključujući i pet stalnih članica Vijeća sigurnosti, Ujedinjeni narodi i službeno su zaživjeli.

Od 1948. godine, 24. listopada slavi se kao Dan UN-a, a 1971. Opća skupština preporučila je da taj dan u zemljama članicama bude praznik. Dan UN-a je podsjetnik svijetu, osobito u sadašnje vrijeme krize u Siriji ili Somaliji, da su svi obećali surađivati radi mira, razvoja i poštovanja ljudskih prava.

UN-ov dan obilježava se diljem svijeta kako bi se podigla svijest ljudi o važnosti djelovanja, ciljevima i ostvarenjima UN-a i njegovih specijaliziranih agencija, osobito mirovnim i humanitarnim misijama, zaštiti okoliša, promicanju ljudskih prava, zdravlja, prehrane te skrbi za izbjeglice.

 

 

Aktivnosti što ih UN-ovi uredi obavljaju diljem svijeta – u američkom gradu New Yorku, u nizozemskom gradu Den Haagu, u Ženevi u Švicarskoj, Beču u Austriji te Nairobiju u Keniji, uključuju rasprave, sastanke, izložbe, kulturne programe, prehrambene sajmove te koncerte.

Povelja Ujedinjenih naroda, koju čine preambula i 19 poglavlja podijeljenih u 111 članaka, obuhvaća ciljeve: održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, razvoj prijateljskih odnosa među državama, suradnja u rješavanju međunarodnih gospodarskih, socijalnih, kulturnih i humanitarnih problema.

Ostvarenju UN-ovih ciljeva pomažu specijalizirane agencije: Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO), UN-ova organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), UN-ov fond za djecu (UNICEF), Međunarodna organizacija rada (ILO), Visoko povjereništvo UN-a za izbjeglice (UNHCR) te Vijeće za ljudska prava (HRC).

UN i njegovo vodstvo primili su 2001., Nobelovu nagradu za mir kao priznanje za njihov rad prema bolje bolje ustrojenom i mirnijem svijetu.

 

 

 

Tekst: Slowage365.hr

Foto: Unsplash, Canva