Za sve upite vezane za oglašavanje i suradnju, cijene oglasnih formata, kontaktirajte:

Dalida Tomek: dalida@slowage365.hr

Vjera Pađen: vjera@slowage365.hr

#SlowAge365

#SlowIsTheNewLuxury