Uredništvo: 

Autorica projekta: Dalida Tomek

Glavna urednica: 
Vjera Pađen

urednistvo@slowage365.hr

Novinari: 

Ana Kolak, Nina Bošković, Sunčica Pavlić, Ida Kralj

Vanjski suradnici:

Ivana Barišić, mag. nutricionizma
Branka Bunić. mag. nutricionizma
mr. sc. Katarina Krajačić, dr. med. dent.
Petra Sandev, dr. med. dent.
dr. med. Jadran Matutinović, certificirani akupunkturolog
Manuela Picard, Beauty saloni Manuela Picard
Krešimir Šoš, mag. cin., C.F.P.
Tea Bošnjak, socijalni pedagog
Ivana Rimac, Ivy’s Hair Studio

Marketing: marketing@slowage365.hr

Fotografije: Pixabay.com, Pexels.com, Unsplash.com, Shutterstock.com, privatna arhiva (ako nije drugačije navedeno)

Sve upite i prijedloge šaljite na:  info@slowage365.hr

Izdavač / Publisher: 

MERLlN365 D.O.O.

Ulica Stjepana Ladiša 17

HR –  10 000 Zagreb

Tvrtka upisana u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu   

MBS: 04555350

OIB: 49167506748

IBAN otvoren u Erste & Steiermarkische bank d.d.

IBAN: HR4224020061100785342

Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn

Osoba ovlaštena za zastupanje: Dalida Tomek, direktorica

Tel: +385 99 322 32 11 

e-mail: info@slowage365.hr

#SlowAge365

#SlowIsTheNewLuxury