Ljudski mozak je jedna od najsloženijih struktura u prirodi, koju čine više od 100 milijardi neurona međusobno povezanih sa više od bilijun sinapsa. 
Do nedavno smatralo se da mozak, jednom razvijen u dječjoj dobi, nema više sposobnost obnoviti se ili regenerirati. No, nova istraživanja potvrđuju suprotno. Mozak odrasle osobe generira nove neurone koji su sposobni učiti i pamtiti te stvarati nove sinapse ili reorganizirati stare neuralne veze.
Neurogeneza (razvoj novih neurona) omogućava neuroplastičnost mozga, sposobnost mozga da se reorganizira nakon povreda, oštećenja i degenerativnih oboljenja te kompenzira izgubljenu funkciju stvaranjem novih neuronskih veza, ponovnim učenjem i pamćenjem.

Svojim trudom razvijte nove moždane putove

Kada osoba puno uvježbava neku vještinu tada se dio mozga zadužen za to više razvije. Tako se pokazalo da je jedan dio hipokampusa značajno veći kod vozača taksija u Londonu u odnosu na taj dio hipokampusa kod londonskih vozača autobusa. Naime, taj dio hipokampusa je zadužen za spacijalne informacije kako bi se mogli ispravno kretati i snalaziti u prostoru. S obzirom da vozači taksija moraju imati puno detaljnije znanje o prostornom planu grada od vozača autobusa koji imaju konkretne i iste rute, njima se taj dio mozga više razvio.
Dobro je podsjetiti kako svojim trudom čovjek, neovisno o svojoj dobi, može stvarati nove moždane puteve. To bi značilo da može mijenjati obrasce kojima kod sebe nije zadovoljan ili stvoriti neke potpuno nove. Bilo da se radi o usvajanju neke nove vještine, novog obrasca komunikacije ili dubljih, psihoterapeutskih promjena.

 

Tekst: Dr. sc. Maja Miljanović, dipl. psiholog, KBT terapeut, vlasnica obrta EMPATHO

Foto: Pexel